Articol publicat in: Mass-media


Afacerile din pia?a asigur?rilor de propriet??i au marcat o sc?dere de 12%, în primul semestru al anului, ca urmare a problemelor financiare ale clien?ilor, dar ?i a diminu?rii sumelor asigurate.

“Având în vedere sc?derea de aproximativ 12% înregistrat? la sfâr?itul primului semestru pentru asigur?rile de propriet??i, diminuarea afacerilor este evident?. Clien?ii au reziliat sau nu au mai reînnoit poli?ele de asigurare ca urmare a problemelor financiare pe de o parte, iar pe de alt? parte poli?ele încheiate ?i-au diminuat sumele asigurate ?i implicit primele de asigurare”, consider? directorul asigurari generale Grawe România, Cristian Voicu.

Potrivit acestuia, dac? pe perioada celui de-al doilea trimestru se va consemna o acasa.ro /stagnare” title=”stagnare”>stagnare a acestei descre?teri, este posibil ca pe parcursul anului viitor s? se înregistreze o u?oar? revenire a segmentului de pia??.

“Pe segmentul asigur?rilor de propriet??i pre?urile sunt strâns legate de costurile cu reasigurarea, iar ajustarea acestor costuri nu se întrevede. Totu?i asigur?torii vor g?si resurse de a promova produsele lor prin oferirea de acoperiri suplimentare chiar dac? nu vor ajusta primele de asigurare”, a mai spus Voicu.

Grawe România este ?i ac?ionar al PAID, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, iar prin aceast? calitate are posibilitatea de a încheia asigur?ri obligatorii pentru locuin?e.

“Asigur?rile de propriet??i sunt produse nou introduse în portofoliul Grawe România. Am dezvoltat produse de asigurare a locuin?elor ?i produse de asigurare a micilor afaceri (…) Cre?terea fa?? de primele 9 luni ale anului trecut este de aproximativ 500%, dar nu este relevant?, având în vedere stadiul incipient de dezvoltare al acestor asigur?ri în cadrul companiei”, a ad?ugat directorul asigurari generale Grawe România.

Ponderea primelor de asigurare subscrise de persoanele fizice este de 92%, iar persoanele juridice au subscris doar 8%. “Aten?ia este concentrat? c?tre clien?ii persoane fizice, dar nu vom neglija nici clien?ii persoane juridice , pentru care am introdus recent un produs specializat”, a mai declarat Cristian Voicu.

Pe perioada primelor trei luni ale anului viitor Grawe România va acorda o aten?ie deosebit? vânz?rilor pentru produsele de asigurare facultativ? a locuin?elor, vrând s? profite de oportunitatea oferit? de obligativitatea încheierilor asigur?rilor obligatorii pentru locuin?e.