Articol publicat in: Mass-media


Allianz-?iriac Asigur?ri a lansat áCamarad, o poli?? tradi?ional? de asigurare de via??, care vine s? ţmbun?t??easc? aria de adresabilitate a produselor cu component? de protec?ie ?i economisire oferite de companie.

äCamarad este un produs de protec?ie ?i economisire cu un pre? foarte accesibil. O poli?? u?or de ţn?eles, pentru c? prezint? ţn mod complet transparent costurile ?i beneficiile pe care le implic?. Un produs u?or de achizi?ionat, cu proceduri de subscriere simplificate care, de exemplu, nu impun evaluarea medical? a contractantuluiö, declar? Dr. Masoud Noormohammadian, Director Executiv Asigur?ri de Via?? ?i S?n?tate ţn cadrul Allianz-?iriac Asigur?ri.

Noua poli?? ofer? toate beneficiile unei poli?e tradi?ionale de asigurare de via??: pe de o parte protec?ia financiar? a familiei ţn cazul apari?iei riscului de deces ?i a urm?rilor unor accidente, iar pe de alt? parte oportunitatea economisirii unor sume de bani.

Planul de protec?ie ?i economisire Camarad prezint? ?ase niveluri predefinite ale primelor de asigurare, ce pot fi pl?tite cu frecven?? anual? sau trimestrial?. Valoarea primei de asigurare pleac? de la un nivel situat la 175 de lei/ trimestru , ţn primul an de contract.

Noul produs poate fi achizi?ionat de persoane cu vÔrsta cuprins? ţntre 18 ?i 55 de ani.