Pia?a asigur?rilor continu? n a doua parte a lunii noiembrie Campania de Responsabilitate Social? (CSR) declan?at? ca urmare a inunda?iilor devastatoare care au avut loc n iunie-iulie 2010.

Aceast? a doua etap? const? n mp?durirea unei suprafe?e de 11 ha teren accidentat, supus eroziunii ?i alunec?rilor de teren, situat n extravilanul satului C?line?ti al comunei ?erb?u?i, jude?ul Suceava.

Campania este derulat? de Uniunea Na?ional? a Societ??ilor de Asigurare si Reasigurare din Romnia (UNSAR), cu sprijinul Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA), ?i are drept scop nu numai componenta de reconstruc?ie, ci mai ales promovarea conceptului de asigurare a locuin?ei – cel mai simplu si eficient instrument de protec?ie mpotriva fenomenelor naturale, calamit??ilor, incendiilor sau exploziilor.

n prima etap? a campaniei, care s-a derulat n lunile august ?i septembrie, a fost recondi?ionat? ?coala-gr?dinit? din satul ?erbe?ti, comuna S?uce?ti cea mai afectat? localitate din Romnia n urma inunda?iilor din iunie-iulie 2010, ?i gr?dini?a din satul Bl?ge?ti.

Elevii si copiii de gr?dini?? din cele dou? localit??i au primit, din partea companiilor de asigur?ri ?i CSA, rechizite, haine, calculatoare, poli?e de asigurare ?i echipamente necesare desf??ur?rii n condi?ii decente a activit??ii de nv???mnt. n plus, ?coala din ?erbe?ti este protejat? printr-un produs de asigurare, astfel nct, n cazul repet?rii fenomenelor naturale extreme din acest an, costul repara?iilor sau al reconstruc?iei s? poat? fi acoperit de poli?a respectiv?.

mi exprim convingerea c? societ??ile de asigurare ?i, de ce nu, poate ?i alte companii din industria asigur?rilor, vor avea n vedere derularea ?i a altor ac?iuni similare. Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor sus?ine eforturile pie?ei de asigur?ri n acest sens, pentru c? asemenea ac?iuni mbin? o component? social? cu cea de preven?ie a riscului ?i promovare a conceptului de asigurare., a declarat Pre?edintele CSA, doamna Angela Toncescu.

CSA – Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor este singura autoritate mputernicit? prin lege cu atributii de autorizare , supraveghere pruden?ial? si control a activit?tii de asigurare n Romnia, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. Potrivit legii, scopul ntregii activit??i a CSA este ap?rarea drepturilor asigura?ilor ?i promovarea stabilit??ii activit??ii de asigurare n Romnia. CSA este membru cu drepturi depline al CEIOPS – Comitetul European al Supraveghetorilor din Asigur?ri ?i Pensii Ocupa?ionale, EIOPC Comitetul European pentru Asigur?ri ?i Pensii Ocupationale ?i IAIS – Asocia?ia Interna?ional? a Supraveghetorilor n Asigur?ri, reprezentnd astfel Romnia din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea ?i amendarea reglement?rilor europene specifice domeniului asigur?rilor.

UNSAR este organiza?ia profesional? a companiilor de asigurare, constituit? n anul 1994 n scopul dezvolt?rii, extinderii, colabor?rii si cooper?rii n domeniul asigur?rilor si reasigur?rilor pe plan intern si interna?ional. Uniunea a fost fondat? de 13 societ??i de asigurare si reasigurare. n prezent, organiza?ia are 23 de membri, care genereaz? aproximativ 95% din subscrierile totale ale industriei locale de asigurari. ncepnd din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Comit Europen des Assurances CEA, federa?ia asigur?torilor si reasiguratorilor europeni.