Peste 100 de studen?i au participat la cel de-al doilea eveniment din seria seminariilor organizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii private (CSSPP) n cadrul campaniei de informare public? nva?? s? alegi! Pensia privat ?, o decizie “tn?r?”.

Evenimentul organizat de CSSPP mpreun? cu Universitatea Politehnica din Bucure?ti ?i Uniunea Na?ional? a Studen?ilor din Romnia (UNSR), n cl?direa Rectoratului institu?iei de nv???mnt superior, a vizat informarea ?i educarea studen?ilor asupra importan?ei economisirii ?i particip?rii la sistemul de pensii private.

n cadrul seminarului au fost sus?inute prelegeri de c?tre reprezentan?i de top ai sistemului de pensii private, speciali?ti n investi?ii, protec?ie social ?, resurse umane ?i reprezentan?i ai unor companii importante din pia?a pensiilor private. A fost prezentat sistemul de pensii private cu accent asupra avantajelor ?i siguran?ei oferite de acesta. Necesitatea economisirii n contextul unui fenomen global de mb?trnire a popula?iei ?i importan?a construirii unui plan financiar personal au fost principalele concluzii desprinse la finalul evenimentului.

Totodat?, cei 100 de studen?i participan?i la seminar au avut ocazia s? afle mai multe informa?ii despre posibilit??ile de formare ?i training n domeniul pensiilor private ?i despre oportunit??ile de dezvoltare a carierei.

Campania CSSPP nva?? s? alegi! Pensia privat?, o decizie tn?r?” se desf??oar? n perioada octombrie 2010 – iunie 2011 ?i const? n distribuirea de materiale informative cu privire la sistemul de pensii private n principalele institu?ii ale statului ?i la fondurile de pensii private, organizarea de seminarii de informare ?i educa?ie financiar? a tinerilor din universit??ile de stat ?i din cele private, informarea ?i educarea publicului prin intermediul mijloacelor de comunicare n mas?.

Scopul acestei campanii este acela de a mbun?t??i gradul de cunoa?tere ?i con?tientizare al popula?iei n ceea ce prive?te rolul particip?rii la sistemul de pensii private ?i de a informa participan?ii despre drepturile ?i obliga?iile pe care le au pentru ca ace?tia s? poat? aprecia nevoile, riscurile ?i oportunit??ile, s? n?eleag? corect conceptul de pensie privat?.